מבדקה לגלילי גז
 
 
בחברת שבירו שרותי בדיקה הידרוסטטית לגלילים (מכלים) עפ"י תקן ישראלי 712 בפיקוח והסמכה של מכון התקנים.
 
כל גליל חייב להיבדק וכדי לאמת את התאמתו לשימוש מתבצעת במבדקה בדיקה חזותית, בדיקת תבריג, בדיקה הידרוסטטית, צביעה והחלפת ברז. ובסיום התהליך סימון הגליל בהטבעה ובטבעת סימון לזיהוי מועד הבדיקה
 
במבדקה ציוד מתקדם וצוות מקצועי ומיומן הפועלים תוך הקפדה על שימוש בהתקנים ואביזרי בטיחות.